สุธน หิญ http://utopiathai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2012&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2012&group=1&gblog=137 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐสวัสดิการจะเจริญยั่งยืนด้วยภาษีเดี่ยวจากที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2012&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2012&group=1&gblog=137 Tue, 04 Dec 2012 10:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2012&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2012&group=1&gblog=136 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีที่ดินสหรัฐฯ จะได้มากเกินพอสำหรับองค์การบริหารทุกระดับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2012&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2012&group=1&gblog=136 Tue, 20 Nov 2012 8:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2012&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2012&group=1&gblog=135 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเศรษฐศาสตร์จึงยังแก้ความยากจนและวิกฤตฟองสบู่ไม่ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2012&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2012&group=1&gblog=135 Fri, 02 Nov 2012 0:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2012&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2012&group=1&gblog=134 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูหมิ่นพระผู้เป็นเจ้า (Blasphemy) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2012&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2012&group=1&gblog=134 Wed, 17 Oct 2012 12:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-10-2012&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-10-2012&group=1&gblog=133 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกใหม่ที่ไร้วิกฤตวัฏจักรฟองสบู่อสังหาฯ และไร้ความยากจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-10-2012&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-10-2012&group=1&gblog=133 Sat, 06 Oct 2012 11:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2012&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2012&group=1&gblog=132 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าเสียดายสหรัฐฯ มีนักคิดที่ยิ่งใหญ่อย่างเฮนรี จอร์จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2012&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2012&group=1&gblog=132 Sun, 09 Sep 2012 18:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2012&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2012&group=1&gblog=131 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดภาษีการลงแรงลงทุนเพื่อความไพบูลย์ร่วมกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2012&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2012&group=1&gblog=131 Fri, 31 Aug 2012 22:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-06-2012&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-06-2012&group=1&gblog=130 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดเสรีแก้ความยากจนและวิกฤตฟองสบู่ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-06-2012&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-06-2012&group=1&gblog=130 Mon, 25 Jun 2012 23:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-06-2012&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-06-2012&group=1&gblog=129 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าจ้างแรงงานต่ำเกินควรเพราะการกักตุนที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-06-2012&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-06-2012&group=1&gblog=129 Mon, 04 Jun 2012 23:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-05-2012&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-05-2012&group=1&gblog=128 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดวิกฤตวัฏจักรเศรษฐกิจฟองสบู่และความยากจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-05-2012&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-05-2012&group=1&gblog=128 Fri, 25 May 2012 14:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=127 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านเคานต์ ลีโอ ตอลสตอยก็ถูกคว่ำบาตรเพราะเผยแพร่แนวคิดแก้จนของเฮนรี จอร์จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=127 Mon, 14 May 2012 12:21:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=126 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เท่าเทียมในที่ดินอันเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-05-2012&group=1&gblog=126 Mon, 14 May 2012 11:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-04-2012&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-04-2012&group=1&gblog=125 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[“แรงงานไม่ต้องการเอกสิทธิ์พิเศษ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-04-2012&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-04-2012&group=1&gblog=125 Fri, 27 Apr 2012 12:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-03-2012&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-03-2012&group=1&gblog=124 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิในที่ดินโดยชอบ เป็นของส่วนตัว หรือส่วนรวม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-03-2012&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-03-2012&group=1&gblog=124 Thu, 29 Mar 2012 13:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2012&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2012&group=1&gblog=123 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชาเศรษฐศาสตร์ถูกคอร์รัปชัน! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2012&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2012&group=1&gblog=123 Mon, 05 Mar 2012 23:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-02-2012&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-02-2012&group=1&gblog=122 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลควรปฏิรูปภาษี อย่าเอื้อเจ้าของที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-02-2012&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-02-2012&group=1&gblog=122 Mon, 27 Feb 2012 15:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-02-2012&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-02-2012&group=1&gblog=121 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกจะสงบสุขด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-02-2012&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-02-2012&group=1&gblog=121 Mon, 13 Feb 2012 8:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2012&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2012&group=1&gblog=120 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจถึงคราที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายตะวันตกควรเรียกร้องอีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2012&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2012&group=1&gblog=120 Mon, 30 Jan 2012 9:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-12-2011&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-12-2011&group=1&gblog=119 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดนักพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-12-2011&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-12-2011&group=1&gblog=119 Thu, 15 Dec 2011 7:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2011&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2011&group=1&gblog=118 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกจะสงบสุขด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2011&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-12-2011&group=1&gblog=118 Sun, 04 Dec 2011 14:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-11-2011&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-11-2011&group=1&gblog=117 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดศีลคือระบบภาษีของไทยและแทบทุกประเทศทั่วโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-11-2011&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-11-2011&group=1&gblog=117 Fri, 25 Nov 2011 0:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2011&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2011&group=1&gblog=116 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบรัฐสวัสดิการทำให้ผู้ลงแรงผู้ลงทุนยากจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2011&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-11-2011&group=1&gblog=116 Wed, 02 Nov 2011 10:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-09-2011&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-09-2011&group=1&gblog=115 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บภาษีที่ดินแรง ๆ ค่าเช่าหรือราคาที่ดินและสินค้าจะกลับต่ำ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-09-2011&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-09-2011&group=1&gblog=115 Mon, 05 Sep 2011 22:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2011&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2011&group=1&gblog=114 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้ขึ้นภาษีที่ดินจะได้ผลดีกว่าขอขึ้นค่าจ้างโดยตรง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2011&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2011&group=1&gblog=114 Mon, 01 Aug 2011 23:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-07-2011&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-07-2011&group=1&gblog=113 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าพวกเราคิดพึ่งแต่กฎหมายในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-07-2011&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-07-2011&group=1&gblog=113 Sun, 31 Jul 2011 6:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-07-2011&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-07-2011&group=1&gblog=112 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสียของการแก้ปัญหาที่ดินโดยจำกัดการถือครอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-07-2011&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-07-2011&group=1&gblog=112 Sat, 09 Jul 2011 22:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2011&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2011&group=1&gblog=111 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าแรงทุกแห่งย่อมหักลงหาค่าแรงที่ที่ดินชายขอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2011&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2011&group=1&gblog=111 Tue, 05 Jul 2011 15:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-07-2011&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-07-2011&group=1&gblog=110 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีมูลค่าที่ดินทั่วโลกโดยสรุป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-07-2011&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-07-2011&group=1&gblog=110 Mon, 04 Jul 2011 2:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-05-2011&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-05-2011&group=1&gblog=109 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ดินไม่เหมือนทุนหรือทรัพย์สินอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-05-2011&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-05-2011&group=1&gblog=109 Thu, 26 May 2011 23:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-05-2011&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-05-2011&group=1&gblog=108 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความยากจนเกิดจากแทบทุกรัฐมุ่งเก็บภาษีจากแรงงานและทุน แทนที่จะเป็นที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-05-2011&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-05-2011&group=1&gblog=108 Sat, 07 May 2011 23:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-03-2011&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-03-2011&group=1&gblog=107 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัชชาปฏิรูป ๒๔-๒๖ มี.ค. : วิธีแก้ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-03-2011&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-03-2011&group=1&gblog=107 Mon, 28 Mar 2011 0:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-03-2011&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-03-2011&group=1&gblog=106 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-03-2011&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-03-2011&group=1&gblog=106 Fri, 04 Mar 2011 6:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2011&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2011&group=1&gblog=105 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีที่ยุติธรรมอย่างยิ่ง มีเหตุผล และ กระจายตัวอย่างชอบธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2011&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2011&group=1&gblog=105 Tue, 15 Feb 2011 8:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2011&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2011&group=1&gblog=104 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยุติธรรมขั้นฐานรากที่กว้างใหญ่ของสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2011&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2011&group=1&gblog=104 Wed, 26 Jan 2011 14:45:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2011&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2011&group=1&gblog=103 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[จีนจะเริ่มเก็บภาษีมูลค่าที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2011&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2011&group=1&gblog=103 Sat, 15 Jan 2011 11:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2010&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2010&group=1&gblog=102 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการลดการขาดดุลงบประมาณของโจเซฟ สติ๊กลิตซ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2010&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2010&group=1&gblog=102 Sat, 18 Dec 2010 15:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2010&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2010&group=1&gblog=101 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อไหมครับ ถ้าภาษีที่ดินต่ำ ค่าแรงจะขึ้นสูงไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2010&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2010&group=1&gblog=101 Sun, 07 Nov 2010 13:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2010&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2010&group=1&gblog=100 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แทบทุกรัฐในโลกต่างผิดศีลเรื่องลัก ชิง หรือ ปล้นทรัพย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2010&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2010&group=1&gblog=100 Sun, 31 Oct 2010 11:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-07-2011&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-07-2011&group=5&gblog=23 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ดร. บุญเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-07-2011&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-07-2011&group=5&gblog=23 Sat, 02 Jul 2011 16:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-06-2011&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-06-2011&group=5&gblog=22 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA["ผาสุก พงษ์ไพจิตร" แฉอุปสรรค "ภาษีที่ดิน" ไม่ใช่สำนักงานทรัพย์สินฯ แต่เป็นรัฐสภาแลนด์ลอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-06-2011&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-06-2011&group=5&gblog=22 Tue, 21 Jun 2011 10:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2009&group=5&gblog=21 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ อธิบายด้วยเรื่องปากท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2009&group=5&gblog=21 Wed, 30 Sep 2009 7:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-08-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-08-2009&group=5&gblog=20 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรมิใช่เสาเอกของไทยแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-08-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-08-2009&group=5&gblog=20 Mon, 03 Aug 2009 12:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-06-2009&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-06-2009&group=5&gblog=19 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีที่ดิน ภาษีทรัพย์สิน การคลังใหม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-06-2009&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-06-2009&group=5&gblog=19 Sat, 13 Jun 2009 7:22:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-05-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-05-2009&group=5&gblog=18 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาฟื้นตัวแล้วหรือยัง (+ทองคำสำรอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-05-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-05-2009&group=5&gblog=18 Mon, 11 May 2009 9:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2009&group=5&gblog=17 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[Why Georgists Correctly Predicted the Crisis]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2009&group=5&gblog=17 Tue, 05 May 2009 16:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-04-2009&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-04-2009&group=5&gblog=16 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงอะดัม สมิธ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-04-2009&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-04-2009&group=5&gblog=16 Sun, 05 Apr 2009 0:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-03-2009&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-03-2009&group=5&gblog=15 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุนนิยมสามานย์ ... แน่หรือ ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-03-2009&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-03-2009&group=5&gblog=15 Sun, 08 Mar 2009 12:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-02-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-02-2009&group=5&gblog=14 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาหลักแห่งหลักประกันสุขภาพ และมิตรภาพบำบัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-02-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-02-2009&group=5&gblog=14 Sat, 07 Feb 2009 8:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2009&group=5&gblog=13 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-01-2009&group=5&gblog=13 Fri, 30 Jan 2009 13:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-12-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-12-2008&group=5&gblog=12 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำประกาศเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-12-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-12-2008&group=5&gblog=12 Sun, 14 Dec 2008 21:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-11-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-11-2008&group=5&gblog=11 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดสำหรับเศรษฐกิจใหม่ ดร.ไสว บุญมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-11-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-11-2008&group=5&gblog=11 Thu, 06 Nov 2008 22:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-09-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-09-2008&group=5&gblog=10 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเศรษฐศาสตร์เหรียญทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-09-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=14-09-2008&group=5&gblog=10 Sun, 14 Sep 2008 22:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2010&group=2&gblog=20 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินวันพระ วันหยุดราชการ และ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2554]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2010&group=2&gblog=20 Wed, 25 Aug 2010 21:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=10-01-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=10-01-2010&group=2&gblog=19 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดต่อเนื่องวันศุกร์ 16 เม.ย.และ 13 ส.ค. สถาบันการเงินหยุด 13 ส.ค.เท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=10-01-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=10-01-2010&group=2&gblog=19 Sun, 10 Jan 2010 9:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2009&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2009&group=2&gblog=18 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินวันพระ วันหยุดราชการ และ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2553]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2009&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2009&group=2&gblog=18 Tue, 18 Aug 2009 8:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-08-2008&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-08-2008&group=2&gblog=17 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินวันพระ วันหยุดราชการ และ ธนาคาร พ.ศ. 2552]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-08-2008&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-08-2008&group=2&gblog=17 Thu, 07 Aug 2008 22:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2008&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2008&group=2&gblog=16 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาสาฬหบูชา ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมสาวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2008&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2008&group=2&gblog=16 Mon, 21 Jul 2008 2:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-06-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-06-2008&group=2&gblog=15 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือสร้างวาสนา - เพิ่มค่าให้อายุ ป. อ. ปยุตฺโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-06-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-06-2008&group=2&gblog=15 Fri, 27 Jun 2008 23:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-01-2008&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-01-2008&group=2&gblog=14 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์พระสงฆ์ (เพิ่มเติม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-01-2008&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-01-2008&group=2&gblog=14 Wed, 09 Jan 2008 7:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2007&group=2&gblog=13 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล 4 ทางเศรษฐกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2007&group=2&gblog=13 Wed, 26 Sep 2007 1:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2007&group=2&gblog=12 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินพุทธ วันสำคัญและวันพระปกติ ปีใหม่ 2551]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-07-2007&group=2&gblog=12 Sat, 21 Jul 2007 22:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-07-2007&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-07-2007&group=2&gblog=11 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-07-2007&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-07-2007&group=2&gblog=11 Sat, 07 Jul 2007 15:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2007&group=2&gblog=10 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมสำคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2007&group=2&gblog=10 Fri, 06 Jul 2007 1:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2010&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2010&group=1&gblog=99 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมอุดมคติไม่มีภาษีการลงแรงลงทุน มีแต่ภาษีที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2010&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2010&group=1&gblog=99 Sat, 16 Oct 2010 17:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-10-2010&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-10-2010&group=1&gblog=98 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ดินไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะการเก็งกำไรถึงร้อยละ 70 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-10-2010&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-10-2010&group=1&gblog=98 Fri, 08 Oct 2010 12:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-09-2010&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-09-2010&group=1&gblog=97 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่เป็นธรรมขั้นฐานราก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-09-2010&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-09-2010&group=1&gblog=97 Fri, 24 Sep 2010 18:39:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2010&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2010&group=1&gblog=96 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การศึกษาแก้ความเหลื่อมล้ำได้หรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2010&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2010&group=1&gblog=96 Thu, 02 Sep 2010 12:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-08-2010&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-08-2010&group=1&gblog=95 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เสียเงิน-แถมสวัสดิการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-08-2010&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-08-2010&group=1&gblog=95 Sun, 22 Aug 2010 11:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-07-2010&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-07-2010&group=1&gblog=94 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งพัฒนาเจริญก้าวหน้า ยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำ คนรวยรวยขึ้น คนจนจนลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-07-2010&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-07-2010&group=1&gblog=94 Fri, 30 Jul 2010 10:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2010&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2010&group=1&gblog=93 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้ไม่ควรเก็บทั้งนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2010&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2010&group=1&gblog=93 Tue, 20 Jul 2010 9:15:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2010&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2010&group=1&gblog=92 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มีคนคิดว่าชาติจะพินาศถ้าเก็บภาษีที่ดินเท่าค่าเช่าที่ควรเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2010&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2010&group=1&gblog=92 Tue, 29 Jun 2010 22:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-06-2010&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-06-2010&group=1&gblog=91 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีเดี่ยวคืออะไรและทำไมเราจึงเร่งให้ใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-06-2010&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-06-2010&group=1&gblog=91 Sun, 06 Jun 2010 15:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=90 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตราบนั้นจะมีผู้ใช้เงินเป็นเครื่องมือแสวงหาบารมีและบริวารได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=90 Sun, 18 Apr 2010 10:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=89 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[บุรุษผู้เข้มแข็งปราศจากธรรมะซึ่งพุ่งขึ้นสูงตามโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-04-2010&group=1&gblog=89 Sun, 18 Apr 2010 9:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-04-2010&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-04-2010&group=1&gblog=88 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีที่ดินเหมาะทำรัฐสวัสดิการแทนภาษีเงินได้ก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-04-2010&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-04-2010&group=1&gblog=88 Wed, 07 Apr 2010 16:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-04-2010&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-04-2010&group=1&gblog=87 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็งกำไรอสังหาบวกสินเชื่อสะดวกเหตุวิกฤตฟองสบู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-04-2010&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-04-2010&group=1&gblog=87 Sat, 03 Apr 2010 8:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2010&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2010&group=1&gblog=86 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐศาสตร์แนวจอร์จ (Georgist Economics)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2010&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2010&group=1&gblog=86 Fri, 12 Mar 2010 8:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2010&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2010&group=1&gblog=85 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีเงินได้ ภาษีการผลิตและค้า กับ ภาษีที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2010&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-03-2010&group=1&gblog=85 Fri, 05 Mar 2010 9:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2010&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2010&group=1&gblog=84 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาที่ดินได้ ปัญหานายทุนขูดรีดแรงงานจะหมดไปด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2010&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-02-2010&group=1&gblog=84 Mon, 15 Feb 2010 23:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2010&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2010&group=1&gblog=83 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีทรัพย์สินแก้ไขอีกนิด เศรษฐกิจจะอุดมโภคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2010&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-01-2010&group=1&gblog=83 Fri, 15 Jan 2010 19:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-01-2010&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-01-2010&group=1&gblog=82 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พรที่เราร่วมกันบันดาลได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-01-2010&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-01-2010&group=1&gblog=82 Fri, 01 Jan 2010 7:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-12-2009&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-12-2009&group=1&gblog=81 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาติคอมมิวนิสต์ที่เปลี่ยนเป็นทุนนิยมได้เปรียบชาติที่เป็นทุนนิยมมาตลอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-12-2009&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-12-2009&group=1&gblog=81 Tue, 29 Dec 2009 7:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-12-2009&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-12-2009&group=1&gblog=80 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อยแก้วที่ไพเราะที่สุดและใช้เรียนในวิชาวรรณคดีอังกฤษ ม.อ็อกซฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-12-2009&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-12-2009&group=1&gblog=80 Wed, 23 Dec 2009 7:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-12-2009&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-12-2009&group=1&gblog=79 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยให้คนจนมีที่ดิน แต่คนไร้ที่ดินเพิ่ม เพราะระบบทำจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-12-2009&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-12-2009&group=1&gblog=79 Sun, 13 Dec 2009 23:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2009&group=1&gblog=78 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏเกี่ยวกับวิภาคกรรมหรือการแบ่งผลตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2009&group=1&gblog=78 Wed, 02 Dec 2009 23:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2009&group=1&gblog=77 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพยนตร์เรื่องสิ้นสุดความยากจน ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-11-2009&group=1&gblog=77 Fri, 20 Nov 2009 7:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=76 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลของความก้าวหน้าทางวัตถุต่อการกระจายเศรษฐทรัพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=76 Fri, 13 Nov 2009 14:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=75 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิรูปที่ดินแคลิฟอร์เนีย ค.ศ.1887]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-11-2009&group=1&gblog=75 Fri, 13 Nov 2009 8:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-10-2009&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-10-2009&group=1&gblog=74 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-10-2009&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-10-2009&group=1&gblog=74 Fri, 23 Oct 2009 7:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-10-2009&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-10-2009&group=1&gblog=73 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของพรรคยุติธรรมเดนมาร์ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-10-2009&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-10-2009&group=1&gblog=73 Wed, 07 Oct 2009 21:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-09-2009&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-09-2009&group=1&gblog=72 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด/เลิกภาษีการทำงานและลงทุนผลิตและค้า เพิ่มภาษีที่ดินแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-09-2009&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-09-2009&group=1&gblog=72 Tue, 29 Sep 2009 0:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-09-2009&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-09-2009&group=1&gblog=71 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้องกันการเกิดวัฏจักรฟองสบู่ขนาดใหญ่และความยากจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-09-2009&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-09-2009&group=1&gblog=71 Tue, 15 Sep 2009 14:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2009&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2009&group=1&gblog=70 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวัง_โฉนดชุมชนจะกลายเป็นสิ่งขัดขวางวิธีปฏิรูปที่ดินด้วยภาษี !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2009&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-09-2009&group=1&gblog=70 Wed, 02 Sep 2009 9:30:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2009&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2009&group=1&gblog=69 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[Stiglitz สนับสนุนแนวคิดแก้ความยากจนของเฮนรี จอร์จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2009&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2009&group=1&gblog=69 Mon, 31 Aug 2009 14:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2009&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2009&group=1&gblog=68 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื้อแห่งความเสื่อมของลัทธิทุนนิยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2009&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-07-2009&group=1&gblog=68 Sun, 05 Jul 2009 23:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-06-2009&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-06-2009&group=1&gblog=67 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลดีและความเป็นธรรมของการมุ่งใช้ภาษีที่ดินแทนภาษีแรงงานและทุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-06-2009&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-06-2009&group=1&gblog=67 Wed, 24 Jun 2009 18:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-06-2009&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-06-2009&group=1&gblog=66 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐศาสตร์ยุคเก่าสำหรับนักคิดรุ่นใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-06-2009&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-06-2009&group=1&gblog=66 Sat, 20 Jun 2009 8:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-06-2009&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-06-2009&group=1&gblog=65 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไขซ่อมแซมทุนนิยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-06-2009&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-06-2009&group=1&gblog=65 Mon, 08 Jun 2009 6:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-05-2009&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-05-2009&group=1&gblog=64 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[Join the End of Poverty Campaign !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-05-2009&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-05-2009&group=1&gblog=64 Wed, 20 May 2009 8:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2009&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2009&group=1&gblog=63 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุนนิยมแท้คือรัฐสวัสดิการที่ไม่มีภาษีก้าวหน้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2009&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2009&group=1&gblog=63 Tue, 28 Apr 2009 7:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=19-03-2009&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=19-03-2009&group=1&gblog=62 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อความอยู่ดีมีสุขสันติทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=19-03-2009&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=19-03-2009&group=1&gblog=62 Thu, 19 Mar 2009 23:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-02-2009&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-02-2009&group=1&gblog=61 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุความยากจน 3 บรรทัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-02-2009&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-02-2009&group=1&gblog=61 Wed, 25 Feb 2009 14:28:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2009&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2009&group=1&gblog=60 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุนภาษีที่ดิน ค้านภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2009&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-01-2009&group=1&gblog=60 Mon, 26 Jan 2009 22:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-01-2009&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-01-2009&group=1&gblog=59 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮนรี จอร์จ กับ จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-01-2009&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-01-2009&group=1&gblog=59 Tue, 20 Jan 2009 9:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-12-2008&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-12-2008&group=1&gblog=58 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งขวางกั้นสำคัญต่อมือที่มองไม่เห็นของแอดัม สมิธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-12-2008&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-12-2008&group=1&gblog=58 Sat, 20 Dec 2008 22:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-11-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-11-2008&group=1&gblog=57 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้คือ “ที่ดินนิยม” กาฝากร้ายใน “ทุนนิยม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-11-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-11-2008&group=1&gblog=57 Sun, 09 Nov 2008 0:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2008&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2008&group=1&gblog=56 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ไขวิกฤตสินเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2008&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-10-2008&group=1&gblog=56 Fri, 17 Oct 2008 0:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-10-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-10-2008&group=1&gblog=55 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดมุ่ง:_ยกเลิกความยากจนที่ไม่เป็นธรรมขั้นพื้นฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-10-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-10-2008&group=1&gblog=55 Sun, 12 Oct 2008 22:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-09-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-09-2008&group=1&gblog=54 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กู้วิกฤตวัฏจักร: รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังช่วยใคร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-09-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=27-09-2008&group=1&gblog=54 Sat, 27 Sep 2008 10:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2008&group=1&gblog=53 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็งกำไรที่ดินต้นเหตุวิกฤตซับไพรม์สหรัฐฯ ลามครึ่งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2008&group=1&gblog=53 Sun, 07 Sep 2008 23:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2008&group=1&gblog=52 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-08-2008&group=1&gblog=52 Sun, 31 Aug 2008 8:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-07-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-07-2008&group=1&gblog=50 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาความยากจนจาก *ระบบ* ของรัฐเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-07-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-07-2008&group=1&gblog=50 Fri, 11 Jul 2008 9:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-07-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-07-2008&group=1&gblog=49 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองคิดภาพสังคมที่เจริญถึงขั้นหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-07-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-07-2008&group=1&gblog=49 Tue, 08 Jul 2008 23:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2008&group=1&gblog=48 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์กับแผ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-07-2008&group=1&gblog=48 Sun, 06 Jul 2008 22:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-06-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-06-2008&group=1&gblog=47 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มีด้วยหรือ - ระบบภาษีที่เป็นธรรมในอัตราก้าวหน้า ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-06-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-06-2008&group=1&gblog=47 Wed, 18 Jun 2008 13:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=1&gblog=46 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐสวัสดิการดีจริงหรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=1&gblog=46 Wed, 21 May 2008 23:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2008&group=1&gblog=44 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องย่อหนังสือความยากจนที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับเต็มอ่านฟรีบนเว็บ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-04-2008&group=1&gblog=44 Mon, 28 Apr 2008 7:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-04-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-04-2008&group=1&gblog=43 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แอดัม สมิธ: ภาษีที่ดีและที่เลว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-04-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-04-2008&group=1&gblog=43 Mon, 21 Apr 2008 8:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-04-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-04-2008&group=1&gblog=42 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดร. Fred Foldvary ทำนาย 9 ปีแล้วว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทรุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-04-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-04-2008&group=1&gblog=42 Wed, 16 Apr 2008 23:44:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-04-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-04-2008&group=1&gblog=41 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเศรษฐกิจแทบทุกปัญหาจะมีปัญหาที่ดินรวมอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-04-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-04-2008&group=1&gblog=41 Wed, 02 Apr 2008 9:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2008&group=1&gblog=39 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระตุ้นเศรษฐกิจวิธีไหนดี ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=12-03-2008&group=1&gblog=39 Wed, 12 Mar 2008 0:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-02-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-02-2008&group=1&gblog=38 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญเรียนเศรษฐศาสตร์สั้น ๆ เกือบฟรีทางอินเทอร์เนต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-02-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-02-2008&group=1&gblog=38 Thu, 21 Feb 2008 23:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-02-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-02-2008&group=1&gblog=37 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเกิดอะไรถ้าไทยเลิกภาษีทั้งสิ้นเว้นภาษีที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-02-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-02-2008&group=1&gblog=37 Mon, 18 Feb 2008 23:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-01-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-01-2008&group=1&gblog=36 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผสมสองทฤษฎีสกัดเศรษฐกิจฟองสบู่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-01-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-01-2008&group=1&gblog=36 Fri, 25 Jan 2008 12:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-01-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-01-2008&group=1&gblog=35 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำได้ไง? – ค่าจ้างเงินเดือนสูงขึ้น แต่ของกินของใช้ถูกลง! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-01-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=24-01-2008&group=1&gblog=35 Thu, 24 Jan 2008 7:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-12-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-12-2007&group=1&gblog=34 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ความยากจนให้ได้ผลต้องตัดต้นเหตุเท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-12-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-12-2007&group=1&gblog=34 Sun, 16 Dec 2007 23:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2007&group=1&gblog=33 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พรรคยุติธรรมเดนมาร์กว่าที่ดินไม่ใช่ปัจจัยการผลิต !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=02-12-2007&group=1&gblog=33 Sun, 02 Dec 2007 7:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-11-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-11-2007&group=1&gblog=32 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังผลิตเพิ่ม ค่าเช่าเพิ่มยิ่งกว่า ค่าแรงจึงลด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-11-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-11-2007&group=1&gblog=32 Wed, 21 Nov 2007 7:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-11-2007&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-11-2007&group=1&gblog=31 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[นโยบายประชานิยมทำได้ง่าย ๆ !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-11-2007&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-11-2007&group=1&gblog=31 Sun, 11 Nov 2007 7:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2007&group=1&gblog=30 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสตราจารย์เวียดนามแนะให้เพิ่มภาษีที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-11-2007&group=1&gblog=30 Wed, 07 Nov 2007 18:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-10-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-10-2007&group=1&gblog=28 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าแรงมีแนวโน้มต่ำลง ๆ ขณะที่ราคาที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้น ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-10-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-10-2007&group=1&gblog=28 Mon, 29 Oct 2007 22:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2007&group=1&gblog=26 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิเศรษฐศาสตร์โดยย่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-10-2007&group=1&gblog=26 Tue, 16 Oct 2007 14:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2007&group=1&gblog=25 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคโนโลยีก้าวหน้า ที่ดินก็ลดความสำคัญ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2007&group=1&gblog=25 Sun, 30 Sep 2007 12:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-09-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-09-2007&group=1&gblog=24 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐสวัสดิการจะดีต้องไม่ใช่ภาษีก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-09-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=13-09-2007&group=1&gblog=24 Thu, 13 Sep 2007 23:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2007&group=1&gblog=23 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทะของนักคิดเรื่องที่ดินและการกระจายรายได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2007&group=1&gblog=23 Sat, 25 Aug 2007 8:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2007&group=1&gblog=22 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้ายเป้าภาษีเพื่อโลกเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-08-2007&group=1&gblog=22 Wed, 01 Aug 2007 13:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2007&group=1&gblog=21 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สสารมืดในเศรษฐศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=20-07-2007&group=1&gblog=21 Fri, 20 Jul 2007 11:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2007&group=1&gblog=20 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ควรถูกเก็บภาษีเป็นอันดับแรก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=29-06-2007&group=1&gblog=20 Fri, 29 Jun 2007 23:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-06-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-06-2007&group=1&gblog=19 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายจ่าย 1,500 น้อยอยู่แล้ว รายได้ยิ่งน้อยกว่าสำหรับ 20% ของประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-06-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=28-06-2007&group=1&gblog=19 Thu, 28 Jun 2007 22:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-05-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-05-2007&group=1&gblog=18 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก ๓ ชนชั้น เหลือ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-05-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-05-2007&group=1&gblog=18 Thu, 31 May 2007 7:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2007&group=1&gblog=17 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความโหดร้ายของลัทธินายทุน !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=05-05-2007&group=1&gblog=17 Sat, 05 May 2007 7:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-04-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-04-2007&group=1&gblog=16 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อผู้เผยแผ่แนวคิดของจอร์จจนถูกคว่ำบาตร-ลงท้ายกลายดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-04-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-04-2007&group=1&gblog=16 Wed, 25 Apr 2007 6:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-03-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-03-2007&group=1&gblog=15 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็งกำไรที่ดินสาเหตุสำคัญเศรษฐกิจถดถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-03-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-03-2007&group=1&gblog=15 Sat, 03 Mar 2007 10:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2006&group=1&gblog=14 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ถูกฉกชิงตลอดกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2006&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=25-08-2006&group=1&gblog=14 Fri, 25 Aug 2006 9:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-08-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-08-2006&group=1&gblog=13 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคโนโลยีก้าวหน้า คนจนกลับยิ่งแย่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-08-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-08-2006&group=1&gblog=13 Wed, 30 Aug 2006 8:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2006&group=1&gblog=12 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิในที่ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=30-09-2006&group=1&gblog=12 Sat, 30 Sep 2006 11:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-10-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-10-2006&group=1&gblog=11 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2528-2550]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-10-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-10-2006&group=1&gblog=11 Sat, 21 Oct 2006 13:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-09-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-09-2006&group=1&gblog=10 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าเช่าที่ดินถ้าเป็นไปตามกฎธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ให้ความยุติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-09-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=23-09-2006&group=1&gblog=10 Sat, 23 Sep 2006 23:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-08-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-08-2008&group=5&gblog=9 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-08-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=16-08-2008&group=5&gblog=9 Sat, 16 Aug 2008 10:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-08-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-08-2008&group=5&gblog=8 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทีโอทีอาจงดตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ให้เสียภาษีโรงเรือนฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-08-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=15-08-2008&group=5&gblog=8 Fri, 15 Aug 2008 9:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-08-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-08-2008&group=5&gblog=7 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าชื่นชมประวัติของ ศ. ดร. มิ่งสรรพ์ สันติกาญจน์ ขาวสอาด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-08-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=04-08-2008&group=5&gblog=7 Mon, 04 Aug 2008 9:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=6 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA["เหยื่อ" ของความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=6 Thu, 08 May 2008 11:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=5 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มรดกของ "มิลตัน ฟรีดแมน" สิ้นยุคกระตุ้นเศรษฐกิจของเคนส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=08-05-2008&group=5&gblog=5 Thu, 08 May 2008 23:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=4 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจธรรมของผลพวงที่ไม่ได้คาดคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=4 Tue, 06 May 2008 7:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=3 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐศาสตร์ประหลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=3 Tue, 06 May 2008 7:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=2 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมอุดมคติในมุมมองของผู้นำเอเชียรุ่นใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=2 Tue, 06 May 2008 7:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=1 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[นโยบายเศรษฐกิจไทยที่ผมอยากเห็น (ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=06-05-2008&group=5&gblog=1 Tue, 06 May 2008 6:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=4&gblog=1 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยกันถามตอบพูดคุย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=21-05-2008&group=4&gblog=1 Wed, 21 May 2008 14:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-09-2006&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-09-2006&group=2&gblog=9 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพุทธศาสนา ธรรมนูญสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-09-2006&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=11-09-2006&group=2&gblog=9 Mon, 11 Sep 2006 8:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2006&group=2&gblog=8 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=26-09-2006&group=2&gblog=8 Tue, 26 Sep 2006 1:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=7 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมบท บาลี ไทย อังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=7 Sat, 09 Sep 2006 1:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=6 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=2&gblog=6 Sat, 09 Sep 2006 1:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=5 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พจนานุกรมพุทธศาสน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=5 Thu, 07 Sep 2006 1:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=4 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมเว็บพระพุทธศาสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=4 Thu, 07 Sep 2006 1:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=3 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฎกมีคำสอนนำสมัยทั่วไป+สี่ด้าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=3 Thu, 07 Sep 2006 1:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=2 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=2 Thu, 07 Sep 2006 1:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=1 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินพุทธ พ.ศ.2550 และปฏิทิน 120 ปีเลือกช่วงเวลาได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=07-09-2006&group=2&gblog=1 Thu, 07 Sep 2006 1:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-02-2007&group=1&gblog=9 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตรายจากลัทธิดาร์วินทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=22-02-2007&group=1&gblog=9 Thu, 22 Feb 2007 10:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-08-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-08-2006&group=1&gblog=8 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือครูเศรษฐศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-08-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=17-08-2006&group=1&gblog=8 Thu, 17 Aug 2006 6:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=1&gblog=6 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณอยากให้บ้านและที่ดินราคาถูกลงมากๆ ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=09-09-2006&group=1&gblog=6 Sat, 09 Sep 2006 23:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2006&group=1&gblog=5 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสืออเมริกันดีเด่น Progress and Poverty ฉบับย่อใหม่ล่าสุดสำหรับคนรุ่นใหม่ฟรีบนเว็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-12-2006&group=1&gblog=5 Mon, 18 Dec 2006 11:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-12-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-12-2006&group=1&gblog=4 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ไขการเก็งกำไรเก็บกักที่ดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-12-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=01-12-2006&group=1&gblog=4 Fri, 01 Dec 2006 14:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2006&group=1&gblog=3 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดแก้ไขความยากจนของเฮนรี จอร์จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=18-08-2006&group=1&gblog=3 Fri, 18 Aug 2006 23:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2006&group=1&gblog=2 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาร์ล มาร์กซ์ กับ เฮนรี จอร์จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=31-10-2006&group=1&gblog=2 Tue, 31 Oct 2006 7:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://utopiathai.bloggang.com/rss <![CDATA[มิใช่ความเห็นแก่ตัวที่ทำให้สมเด็จพระสมณโคดมทรงผินพระปฤษฎางค์ให้แก่พระราชวังของพระองค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 Sun, 03 Sep 2006 9:16:08 +0700